Meditation er - helt kort sagt - en måde at blive lykkelig.

Men når det er sagt, så kan der selvfølgelig siges en hel masse mere, både om meditation og om lykke.

 

Hvad er lykke?

For at starte med det sidste, så kan man i følge de traditioner, som Mette bygger sin undervisning på, snakke om to forskellige former for lykke - den ydre og den indre. Den ydre lykke kan opnås ved f.eks. at vinde i lotto, være forelsket, få en god karakter, spise chokolade eller tage stoffer.

 

Men det er altid midlertidigt - lykken forsvinder altid igen når chokoladen er spist, pengene brugt eller kæresten gået. Den indre lykke er derimod bestandig og den er stærkere. Den holder, ligegyldigt hvad der sker. Det er også muligt at være lykkelig, selvom man er ude for ubehagelige eller uheldige omstændigheder. Og denne indre lykke kan altså opnås gennem meditation.

 

Kan jeg meditere?

Alle kan meditere. Det er en evne som vi er født med, men jo mere man træner den, jo bedre bliver man selvfølgelig til det. Dybest set er meditation en måde at leve på. Det kan altså ikke kun praktiseres ved at sidde og koncentrere sig, men i alt hvad man gør. Efterhånden som man bliver mere øvet, bliver det nemmere at gøre det i sin dagligdag - at være tilstede og lykkelig imens man gør alle de ting, man nu gør i sin hverdag.

 

Forskellige former for meditation

Der findes mange forskellige teknikker til at meditere, ligesom meditation er en del af mange forskellige traditioner og religioner. Et af de steder hvor man har en ældgammel velafprøvet meditations-tradition er i buddhismen, og Mette er meget inspireret af buddhistiske meditations-former. Men i undervisningen bliver du præsenteret for forskellige teknikker og får øvet dem i praksis, så du selv kan finde ud af, hvad der passer lige dig bedst.

 

Man kan dele de forskellige meditationsformer groft op i to kategorier: Den fokuserende (mindfulness) og den analytiske.

 

Mindfulness

Den fokuserende meditation handler om at tæmme sindet. At blive herre over dine tanker, i stedet for at lade dem trække rundt med dig. Og dermed at kunne være opmærksomt tilstede lige her, lige nu.

 

At kunne det, er basis for at kunne meditere. Det er nemmere sagt end gjort, men det kan godt lade sig gøre! Mindfulness er resultatet af fokuserende meditation.Når man er mindfull, er man ikke sin vrede, sit begær, sin bekymring, sin begejstring osv, men man ser sit vrede, sit begær osv. Jo mere man gør det, jo bedre forstår man sin bevidsthed og opdager, at alle tanker og følelser altid forsvinder igen. Og bagved er der altid en tilstand af ro, velvære og harmoni.

 

Analytisk meditation

Analytisk meditation handler om at fokusere på et emne og reflektere uforstyrret. Denne form kan hjælpe en til at forstå, hvad der virkelig sker, hvad der er sandt og hvad der bare er vores forvirring og projektioner osv. Og den kan udvikle positive egenskaber som medfølelse, kærlighed, tilgivelse osv – som også gør os mere lykkelige. Før man får det fulde udbytte af analytisk meditation, er det nødvendigt at have en vis kontrol over sit sind, så de fleste har brug for at starte med at øve sig i mindfulness.

 

Hvad er virkningen?

Virkningerne af at meditere er, at man bliver mindre stresset og mere glad for sit liv. Man får mere energi og en klarere opfattelse af, hvad der er godt for ens liv og hvad der ikke er. At begynde at meditere kan altså være begyndelsen til et sundere, gladere og mere meningsfyldt liv.

 

Vi ses!